Şeftali ve nektarin

Ek Avantajlar

 • Vejetasyon yılında üretime başlama
 • Yaya bahçesi: İşçilerin herhangi bir yükseltici ekipman gereksinimi duymadan toplama yapabilme
 • Tam veya kısmi tekleme ve budama
 • Daha hızlı ve daha ucuz hasat
 • Erken Olgunlaşma ve hasatta ortalama (RP-40) bir hafta erkencilik
 • Meyvede kalibre ve renk artışı (RP-20 ve 40)
 • Bitki sağlığı uygulamalarında etkinliğinin artırılması 

 

Plantasyon Teknik yönler

 • Yoğunluk: 3.6 m X 1.2 m
 • Anaç: ROOTPAC-40 (hasatta erkencilik ve meyve büyüklüğü artar) ve ROOTPAC-20 (daha az sürme gücü)
 • Üretim Yapısı: Merkez gövde (2,5 m Yüksek)
 • Tel Sistemi: 2 tel (1. tel 1m, 2. tel 2m’de)
 • Mekanik budama ve tekleme adapte olabilir
 • Yaya bahçesi: İşçilerin herhangi bir yükseltici ekipman gereksinimi duymadan toplama yapabilme
Multimedya
Apricot mechanical harvest
Mechanical thinning in peaches
SHD almonds mechanical harvest