YÜKSEK YOĞUNLUK SİSTEMİ (SHD)

Tarımsal evrimin bir parçası olarak ve daha verimli üretim sistemleri araştırma çabalarının neticesinde bahçe tesisleri değişik türlerde yoğun olarak yeni geliştirilmiş ve güçlenmiş anaçların özellikleri çerçevesinde oluşturulmaya başlanmıştır.

  • 1970-1980: Elma fidanları için M9 anacı.
  • 1980-1990, Armut fidanları için MC.
  • 1990’lar: Agromillora zeytin bahçelerinde yeni bir tarım modeli olan düşük sürme güçlü çeşitlerle yoğun dikim sistemini dünyaya tanıtmaya başlaması ile dünya çapında 120 milyon Olint fidanı satışı gerçekleştirdi.
  • 2000 yılından sonra: Kiraz fidanları için Gisela anaçları.

Bugünlerde ROOTPAC anaçları badem, şeftali, nektarin, erik ve kayısı gibi bahçelerde meyvelerin gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

YÜKSEK YOĞUNLUK SİSTEMİ İLKELERİ

Bodur anaçlar 
+
Uygun toprak yönetimi

Bize şunları sağlamaktadır:

  • Artan dikim sıklığı
  • Üretime girişin hızlanması
  • Mekanizasyon / maliyet azaltma
  • Daha iyi meyve kalitesi

Yüksek yoğunluklu sistemin avantajları ve teknik yönlerini türlere göre aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
 

Teknik Özellikler
Multimedya
Şeftali ağaçları mekanik tekleme
SHD almonds mechanical harvest